Table 2. Means (±SD) for Hip Rotational Velocities (n =15).
Golf Swing Variable Mean (±SD)
Trail Hip Peak ER vel (deg·sec-1) -145.3 (68.0)
Peak L hip IR vel (deg·sec-1) -227.8 (96.6) *
* t = 3.655, p = 0.033.